Accept Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

donderdag 5 januari 2017

Politieagenten hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek

Oud en Nieuw 2016-2017 legt op een pijnlijke manier het maatschappelijke probleem van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners bloot. Over het hele jaar gezien, is er bij de politie een groot tekort aan mensen, middelen en bevoegdheden. En aan het eind van het jaar zijn de mogelijkheden simpelweg uitgeput. Dat maakt het voor politiecollega’s onmogelijk om veilig hun werk te kunnen doen. Een enquête waarin de ACP vroeg naar ervaringen werd in 24 uur ruim 1700 keer ingevuld. De toon van de reacties is duidelijk: Politiek, er moet NU iets gebeuren!
“De bezetting was totaal uitgekleed. We waren met één in plaats van twee groepen en er was geen bijstand”
“Er moeten meer collega’s achter de hand worden gehouden”
“Meer operationele mensen op straat!”

Handelingsperspectief

Het gebrek aan capaciteit: dat zien veel collega’s als een belangrijke reden waardoor het voor kwaadwillenden mogelijk is om zich (met geweld) tegen de politie te keren. Al ver voor de jaarwisseling bereikt het uitsmeren van de beschikbare capaciteit haar max. Politiek en openbaar bestuur overvragen de organisatie structureel. Politiemensen moeten de middelen hebben om hun werk te kunnen doen, de bevoegdheden om tot actie over te gaan en de menskracht om ongewenste situaties tot een goed einde te kunnen brengen. Zowel in handhaving als in opsporing. Veel collega’s noemen het tekort aan politiemensen dan ook in combinatie met een tekort aan middelen en/of bevoegdheden. Alle drie zijn nodig om het politiewerk goed te kunnen doen. Doordat daarin nu tekort wordt geschoten, ervaren collega’s een gebrek aan handelingsperspectief.

Mentaliteitsprobleem

Het geweld tegen hulpverleners wordt misschien zichtbaar met Oud en Nieuw, maar ook op alle andere dagen van het jaar krijgen zij daarmee te maken. Politiemensen doen in de enquête dan ook een dringend beroep op de maatschappij: de mentaliteit moet veranderen. Op school moet meer aandacht zijn voor waarden en normen en scholieren moeten door voorlichting over en confrontatie met de gevolgen van geweld beter doordrongen raken van hun acties. “Geweldplegers moet je confronteren met zichzelf en hun omgeving en veel zwaarder straffen,” schrijft een collega. De politiek kan wel leidend zijn in die maatschappelijke discussie. Als rechters niet aan een hogere strafmaat willen, moeten er minimumstraffen komen (tenminste in plaats van ten hoogste). Bij minderjarigen moet het overtreden van de wet ook financieel voelbaar zijn voor de ouders. “Wij willen wetgeving die zorgt voor de mogelijkheden om sneller in te grijpen en straffen die indruk maken”, zegt een collega en “Je kunt niet alles voorkomen, maar ruggensteun door politiek, politieleiding en OM is een absolute must.”

Politiek, kom in actie!

Uit de reacties van collega’s blijkt dat er totaal geen vertrouwen meer is dat de politiek de problemen actief op gaat pakken. “Er wordt veel gepraat, maar er zijn weinig daden”. De tijd van holle frases is voorbij. De lat moet hoger worden gelegd. Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen. Ook losse maatregelen zijn dus niet langer voldoende!

Nieuwe middelen

Naast de middelen die nu al beschikbaar zijn, spreekt uit de enquête ook een wijdverbreide behoefte aan nieuw materiaal. Tasers en de uitschuifbare wapenstok om afstand te bewaren en bodycams voor bewijsmateriaal, worden daarbij het vaakst genoemd. Dat geluid is niet nieuw. De ACP roept al jaren om deze middelen, waardoor de werkgever inmiddels al vele succesvolle proeven heeft gedaan. Maar hoewel taser, bodycam en uitschuifbare wapenstok in de pijpleiding zitten, blijven deze telkens hangen. De boodschap is dan ook duidelijk: Maak het mogelijk dat deze middelen er gewoon komen en gebruikt kunnen worden door de collega’s die deze nodig hebben. En ja, dat kost inderdaad geld.

Politiek, leg de lat hoger!

De politiek moet de lat hoger leggen! Meer mensen, middelen en bevoegdheden. De politiek moet daarbij inzetten op samenhang. Losse maatregelen kunnen de situatie waarin collega’s zijn gedrukt niet veranderen.

PUNTENLIJST OUD EN NIEUW:

Behalve de overkoepelende vraag om te investeren in mensen, middelen en bevoegdheden, worden er door collega’s ook ideeën aangereikt om het geweld tijdens Oud en Nieuw specifiek aan te pakken:
  1. Met genoeg capaciteit, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Ook met Oud en Nieuw. Zo kun je met observatie aanstichters al vooraf in beeld krijgen en stappen ondernemen. De groep aanspreken en namen noteren en contact met ouders maakt het lastig om anoniem de wet te overtreden.
  2. Bekijk in hoeverre illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie kan worden gebracht (dat geeft extra bevoegdheden en daarbij behorende straffen).
  3. Bij aantreffen illegaal vuurwerk niet alleen vuurwerk in beslag nemen maar ook het voertuig, waarbij het voertuig verbeurd wordt verklaard.
  4. Het opslaan/in bezit hebben van illegaal vuurwerk in een woning moet kunnen leiden tot verlies van de woning zoals bij hennepteelt aan de orde is.
  5. Voor het gooien van vuurwerk en andere middelen naar hulpverleners een boete van minimaal 5000 euro. Direct beslag laten leggen en vorderingen instellen. Bij minderjarigen verhalen op de ouders met dezelfde aanpak.
  6. Heb je alcohol of drugs op en gooi je vuurwerk? Dan wordt bovenstaande boete verdubbeld.
  7. Maak deze benadering ook mogelijk indien dit in groepsverband aan de orde is waarbij het niet uitmaakt wie uiteindelijk gegooid heeft.
  8. Ken de politie bevoegdheden toe ten aanzien van het kunnen handhaven van sociale veiligheid (bijv. afkoelingsperiode om escalatie naar strafrecht te voorkomen).
  9. Publiceer bij herhaling van het gooien met vuurwerk de identiteit van de betrokken persoon.
  10. Voer minimumstraffen in.

maandag 2 januari 2017

Overzicht jaarwisseling 2016/2017 geweld tegen agenten en andere hulpverleners

Oud en Nieuw Midden-Nederland: 16 zaken naar zittingen, negen in onderzoek


Van de 28 zaken die op 1 januari binnen kwamen bij ZSM en te maken hebben met Oud en Nieuw, zullen er naar verwachting zestien worden behandeld op een zitting. Negen zaken zijn nog in onderzoek. Geen van de zaken leent zich echter voor behandeling op een supersnelrechtzitting die voor 2 januari stond gepland.


woensdag 31 december 2014

Korpschef Bouman: 'Verknal het niet tijdens oud en nieuw!'

Den Haag - Elk jaar weer worden politiemedewerkers en andere hulpverleners de dupe van geweldsincidenten tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar registreerde de politie 138 incidenten waarbij collega’s tijdens oud en nieuw slachtoffer werden van geweld.
Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) stevig beleid op het gebied van agressie en geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken hiernaar altijd en met voorrang op. Het beleid van het OM is erop gericht om aanzienlijk zwaardere straffen te eisen. Korpschef Bouman: ‘Hulpverleners zoals politiemensen mogen niet de dupe worden van uit de hand gelopen wangedrag. Collega’s die niettemin toch te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie.’

Samen

Ondanks de intensieve aanpak daalt het aantal incidenten nog steeds niet. Geweld en agressie tegen agenten rond de jaarwisseling steeg het afgelopen jaar met enkele procenten tot 138 meldingen tijdens de laatste jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling 2012/2013 waren dat er 134. Korpschef Bouman hoopt dit jaar op nog meer betrokkenheid van het publiek: ‘Door samen op te trekken, maken wij een vuist tegen agressie en geweld. Politiemensen werken de-escalerend wanneer het kan. Maar als het moet, stappen onze agenten naar voren. Wij gaan de confrontatie niet uit de weg. Dus verknal het niet tijdens oud en nieuw. Niet voor uzelf of uw omgeving. En al helemaal niet ten koste van mijn mensen die voor u aan het werk zijn.’

Agenten bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk in Hoogkerk

Hoogkerk - De politie heeft dinsdagavond in Hoogkerk twee mensen aangehouden wegens geweldpleging. Woensdagochtend werd een derde persoon aangehouden.

Het gaat om een 17-jarige jongen uit Sauwerd en een 19-jarige jongen uit Groningen. Kort daarvoor bleek er een vuurbult te zijn ingericht door een groep aan het Nijverheidsplein. Toen agenten ter plaatse kwamen, werden zij bekogeld met onder meer stenen en zwaar vuurwerk. Daarop zijn twee verdachten aangehouden en ingesloten voor verhoor. Woensdagochtend heeft de politie een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Hoogkerk. Ook hij wordt verdacht van geweld tegen agenten op woensdagavond. De drie verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

vrijdag 7 november 2014

Geweldtegenpolitie.nl stopt! : Geweld tegen hulpverleners, een gezwel in de maatschappij

Sinds 2009 heb ik via de politieberichten bij gehouden hoeveel geweld tegen hulpverleners in de politieberichten werd beschreven. Vanaf 1 april 2012 deed ik dat elke dag en las ik alle politiepersberichten. Dat komt neer op bijna 200.000 persberichten.Ik publiceerde 3827 berichten alleen al over geweld tegen politie En er staan er nog 40 (28 okt/7nov) in mijn feeds. Het is kan ik U vertellen geen prettige bezigheid. Je leest elke dag weer hoe veel landgenoten om het leven komen in het verkeer. De ontelbare landgenoten die met een flinke borrel op dood en verderf zaaien op de wegen. Het excessieve geweld dat straatrover en overvallers gebruiken tegen vooral de zwakkeren in de samenleving, Ontelbare ouderen en mindervalide personen zijn slachtoffer van mishandeling en woningovervallen. En dan zijn er de gewone middenstanders die worden overvallen. Moorden, rovende en rondtrekkende bendes uit het Oostblok die ons land onveilig maken. Lijken die de politie aantreft, scootertuig dat geen mogelijkheid onbenut laten om mensen te beroven. Je mag het tegenwoordig niet zeggen, maar ik doe het toch maar even. In ontelbaar vele politiepersberichten lees je in de signalementen dat de daders  (licht)getint zijn of van OostEuropese afkomst. Dit is geen discriminatie maar een constatering op basis van de feiten uit de politieberichten. Als ik al die politiepersberichten lees kom je tot de conclusie dat het in ons land helemaal niet zo goed gaat als dat veel vooral politici ons willen doen geloven. We bevinden ons op een glijdende schaal. Als ik alleen al naar het aantal persberichten kijk over de ontmanteling van hennepkwekerijen geloof ik mijn ogen niet. De politie heeft door het huidige gedoogbeleid haar handen vol aan die ongein. Ik vraag me dan ook regelmatig af hoe de politie dit allemaal kan blijven doen. En dan hebben ze onder de kaasstolp ook nog eens bedacht om de politie in de grootste reorganisatie te storten die ooit heeft plaatsgevonden. Het is wachten op ellende. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de frustratie binnen de Nederlandse politie van een hoog niveau moet zijn. Het is roeien met de riemen die de agenten hebben. Ondertussen bedenken ze in het Haagse politieke circus steeds weer nieuwe zaken en taken waarmee men de agent op wil zadelen. De politici  staan wel heel ver van de praktijk, ze vinden het erg maar doen niks.

Eén ding weet ik zeker, de politiepersberichten zijn een bijna onuitputtelijke bron van informatie over wat zich in de Nederlandse samenleving allemaal afspeelt op vele vlakken.

Uit die persberichten kun je aflezen hoeveel buitenlanders en Nederlanders over de schreef gaan. Hoe oud ze zijn, of het mannen of vrouwen betreft, in welke straat incidenten zich afspelen en in welke stad, op welke dagen en tijdstippen incidenten het meest plaatsvinden en ga zo maar door. Er staat een schat aan informatie in al die politiepersberichten. Uit het onderzoek "Agressie tegen publieke dienstverleners" in opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, blijkt dat de Nerderlandse media slechts een heel klein deel van deze info oppikken of gebruiken. Onderzoek journalisten hebben met mijn medewerking onderzoek gedaan naar de GTP website en database van mijn website. Hun conclusie is ontluisterend. Slechts een heel klein deel van de politiepersberichten over het geweld tegen politie en andere hulpverleners komt terecht in alle landelijke media. Uitkomst van het onderzoek wat in boekvorm werd uitgegeven in 2013 is dat geweldtegenpolitie.nl de meest uitgebreide databank is over het geweld tegen hulpverleners. Daarbij geeft het ook een beeld dat het probleem vele malen groter is.Geweldtegenpolitie.nl publiceert het tien tot vijftienvoudige van alle in de media voorkomende berichten over het geweld tegen politie en adere hulpverleners.Maar liefst de 33 eerste pagina's gaan over Geweldtegenpolitie.nl. Het is gewoon geen issue voor de landelijke media. Maar als een agent geweld gebruikt duikelen de reguliere media en politici over elkaar heen om de agent aan de muur te nagelen, zelfs de Ombudsman deed eraan mee. Om misselijk van te worden. De landelijke pers is vooral sensatiebelust en op zoek naar hoge aantallen lezers en kijkers .Een die agent meegesleurd is met een auto is geen nieuws. Een agent die op Youtube een arrestant hard aanpakt haalt zelfs het journaal. De omgekeerde wereld. En schandalig dat we zo een eenzijdige pers hebben die rond loopt met oogkleppen voor.   

En dan zijn er al die honderden of eerder duizenden persberichten waarvoor ik geweldtegenpolitie.nl heb opgericht. Het geweld tegen hulpverleners en in het bijzonder de politieagenten. Daarbij heb ik aan de zijlijn ook nog eens alles bijgehouden over het geweld tegen beveiligers, portiers, openbaarvervoer personeel, verkeersregelaars, verpleegkundig personeel, BOA's enz. De lijst is lang, heel lang. Eerst  hield ik het iedere dag bij, maar dit jaar liet ik regelmatig ruimte vallen tussen de berichtgevingen door. Ik spaarde de shit tegen de hulpverleners op in mijn feeds. In een paar dagen tijd heb je er al 40 of 50. Het is om moedeloos van te worden. Het geweld tegen burgers is vaak heftig en er vallen veel slachtoffers, maar het geweld tegen hulpverleners is bijna net zo talrijk. Elke dag weer slaan burgers in op agenten, ambulancepersoneel en andere mensen met een publieke taak. Ze worden getrapt, geslagen, bespuugt, uitgescholden enz. Er vallen veel gewonden onder de politieagenten, beveiligers enz. Bijna dagelijks rijden idioten al dan niet onder invloed of bezig met criminele activiteiten in op politieagenten in een poging ze het leven uit te rijden.

Een onophoudelijke lijst van een geweldspiraal gericht tegen hulpverleners. Het is om kotsmisselijk van te worden. Het respect in onze samenleving is afwezig. Wat mij betreft kunnen ze het woord schrappen uit de Dikke Van Dalen. Onze samenleving is ziek tot op het bot. Het trappen, schoppen en slaan van de moeder van de maatschappij, hoe haal je het in je botte hersens. Daarbij zijn het vooral de "gewone" burgers die tijdens het stappen agenten belagen en aanvallen en dan het liefst groepsgewijs van 3 man tot 50 en meer. Ziek!

En dan wil ik ook nog wel even kwijt dat de rechterlijke macht er eentje is van het formaat watje+. De straffen die daders van geweld tegen politieagenten en andere hulpverleners ontvangen zijn een lachertje. Dat is geen steun in de rug van de politieagenten en andere hulpverleners. Nee, het is eerder een trap in de lende die de slachtoffers van dit geweld nog even na krijgen van de heren en dames die zich rechter noemen. Ook de politiek laat agenten en andere hulpverleners in de steek. Ze praten veel daar in Den Haag. Ja, ze horen zichzelf graag praten. Allemaal grote ego's die niets doen en veel schreeuwen. ieder jaar weer beginnen ze te schreeuwen na de Jaarwisseling. Het kan zo niet langer, we tolereren helemaal niets, je blijft met je poten af van onze hulpverleners enz. Een regelrecht lachertje. ieder jaar weer is het raak met de jaarwisseling. Gewonde agenten, aanvallen van brandweerpersoneel en ga zo maar door. En wat doet de politiek?. Helemaal niks! De diender op straat mag het uitzoeken. De politici in dit land zouden zich rot moeten schamen voor al het geweld wat gericht is tegen de agenten en andere hulpverleners. Maar niemand doet iets. Ook die berichtjes onder de persberichten over die strafverhogingen halen niets uit en zijn loze kreten helaas.

Onze maatschappij heeft te maken met een groeiende tumor of gezwel van geweld tegen hulpverleners en mensen met een VPT functie. Dat gezwel moet weggesneden worden, maar niemand durft het weg te snijden.

Geweldtegenpolitie stopt!
Waarom stop ik ermee. Sinds de start van het project heb ik geen steun mogen ontvangen van de nationale politie, vakbonden en andere organisaties. Er was wel heel veel steun van de dienders die met hun schoenen in de frontlinie staan, Zeg maar de agenten die op hun gezicht geslagen worden en die men wil doodrijden. Op twitter zijn er bijna 7000 volgers waarvan het merendeel agenten en politiediensten. Maar verder geen enkele steun. Het ontbreekt aan financiële middelen en als een pc het begeeft betaal ik die uit eigen zak. Het is vrijwilligerswerk dat me op deze manier veel geld kost. Daarbij is het niet vol te houden om jarenlang 40.000 politiepersberichten te lezen. Allemaal negatieve berichtgeving. Heel zelden laat de politie zien dat agenten ook levens redden. Maar deze berichten zijn spaarzaam terwijl het bijna een dagelijkse gebeurtenis is. Maar de politie wil daar niet mee pronken. De dienders verdienen echt meer lof. Want het schouderklopje naar de diender is vaak ver te zoeken.
Vorig jaar was er een lichte afname van het geweld tegen politie. Nu beste lezer. daar is niets van te merken. Het is een contant aanwezig feit. Geweld tegen politie en hulpverleners is er iedere dag. Ik heb weinig boodschap aan de cijfers waarin staat dat er minder geweld is. Ik lees met eigen ogen dat het gewoon constant blijft. Duizenden dienders zijn slachtoffer van één of andere soort geweld. Ik zal U ook ontmoedigen, het gaat echt niet weg zolang men niet ingrijpt met harde, keiharde maatregelen.
Na al die jaren heb ik besloten om te stoppen met de berichtgeving. Het doel van publiciteit genereren voor dit bizarre onderwerp is gelukt. Geweldtegenpolitie.nl heeft meerdere NOS en RTL journaals gehaald en de gehele landelijk pers. Ik heb veel overleg gehad met journalisten en redacties. Zeker de laatste jaren viel de gehele media over me heen. Ik hoop dat het bij heeft mogen dragen aan de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. 

Het is voor mij tijd geworden om meer positieve zaken te gaan doe. Ik schrijf graag recensies over opkomende popartiesten. Daarbij ben ik een passievolle popfotograaf. Dat is wat ik nu doe. Luisteren naar live muziek en het vastleggen met de camera.

7 jaar lang heb ik columns geschreven onder een pseudoniem dat zeer velen inmiddels wel kennen. Wiland Roscher. Ook dat gaat dus stoppen. Ik wil niet meer schrijven over negatieve zaken. Waarom schrijven onder een pseudoniem? Heel simpel, dreigementen aan mijn adres omdat ik een mening heb.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar staat ernstig onder druk. Is er een verbetering na de dood van Theo? Nee die is er niet. Je moet nog steeds oppassen wat je schrijft.

Ik dank alle dienders en hulpverleners die mij in de afgelopen jaren van warme steun hebben voorzien. Dat gaf steeds weer de motivatie om door te gaan met deze zware taak. Maar het is genoeg geweest. Alleen is maar alleen, en zonder enige vorm van steun van organisaties is het niet te doen.

Ik kan alleen nog roepen in de woestijn. Want de politiek is stokdoof en stekeblind

Ik wens vooral de dienders en andere hulpverleners veel sterkte daar in de jungle van geweld!

Roland Wichser
Initiatiefnemer, redacteur geweldtegenpolitie.nl

Als er lezers zijn die mijn nieuwe positieve bezigheid willen bekijken, dan kan dat hier en hier
Ik struin nu festivals en poppodia af met mijn camera's. Wie weet komen we elkaar in zo'n positieve omgeving tegen. En dan maar hopen dat het gezellig blijft zonder geweld tegen hulpverleners!


-

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More
Aangepast zoeken